Differentiatie

 

 

Je ontvangt een email met verdere instructies.

Differentiatie

Het lesmateriaal van de methodes van Blink Wereld is in de basis uitdagend voor alle leerlingen. Door de gekozen visuele aanpak, spannende invalshoeken en opdrachten zijn alle lessen een uitdaging voor leerlingen. Ook pluskinderen geven spontaan terug de lessen leuk en leerzaam te vinden.

Daarnaast bieden zowel Blink Wereld - vakgericht als Blink Wereld - geïntegreerd verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.

Taalondersteuning

De visuele aanpak zorgt ervoor dat ook dyslectische en taalzwakke leerlingen uitstekend met de methodes van Blink Wereld kunnen werken. Daarnaast bevatten de werkbladen taalondersteuning, zodat leerlingen niet vastlopen bij het zelfstandig maken van opdrachten. In deze 'woordenboekjes' worden niet te vermijden moeilijke woorden of belangrijke begrippen toegelicht.

Extra opdracht

De laatste opdracht (opdracht E) op ieder werkblad is voor snelle leerlingen. Deze opdracht maakt vaak gebruik van het bronnenboek en kan ook zelfstandig uitgevoerd worden. Bij Blink Wereld - geïntegreerd, zitten de E-opdrachten alleen bij de gestuurde onderzoekslessen. Bij Blink Wereld - vakgericht vind je de E-opdrachten bij alle lessen.

Eigen opdrachtserie voor plusleerlingen

Om plusleerlingen maximaal uit te dagen, is er een aparte opdrachtserie bij elk thema van Blink Wereld - vakgericht. In deze opdrachtserie werken plusleerlingen meerdere lessen aan een of twee echt uitdagende opdrachten. We bieden plusleerlingen twee mogelijkheden:

  1. Meedoen met de basislessen, en daarnaast werken aan een eigen opdrachtserie. Dit is een optimale keuze voor sociaal ingestelde plusleerlingen die ook in het basismateriaal voldoende uitdaging vinden.
  2. Tijdens de basislessen zelfstandig werken aan een eigen opdrachtserie. Dit is een optimale oplossing voor leerlingen die een bijzondere passie hebben voor een bepaald onderwerp waardoor ze al veel kennis hebben opgebouwd over het thema, of voor leerlingen die alleen maar even snel het leerblad en het bronnenboek hoeven door te nemen om de stof te begrijpen en onthouden.

Tip: Maak indien mogelijk een apart groepje van de plusleerlingen, en laat ze tijdens het lesuur in een aparte ruimte samen aan de opdrachtserie werken.

Bij Blink Wereld - geïntegreerd krijgen pluskinderen deze extra uitdaging wanneer ze in het vrije onderzoeksgedeelte aan hun eigen onderzoek werken. Dit kunnen ze groot en uitgebreid aan pakken als zij willen of als jij als leerkracht met ze afspreekt.