dinsdag, 24 januari 2017

Nieuw: Blink Wereld - geïntegreerd

Vanaf augustus 2017 hebben we een thematisch en geïntegreerd pakket voor wereldoriëntatie: Blink Wereld - geïntegreerd. Dit nieuwe pakket biedt thema’s waarmee de kinderen ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren. Wereldoriëntatie in samenhang is daarbij het vertrekpunt, in plaats van de losse vakken.

Kinderen krijgen de ruimte om te werken met eigen onderzoeksvragen, passend bij hun interesses, om zo hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De thema’s zijn opgezet volgens een heldere structuur en opbouw die houvast biedt voor leerlingen en leerkrachten, maar daarnaast voldoende ruimte laat voor eigen inbreng. De kennisbasis wordt geborgd in geleide onderzoekslessen, die er ook voor zorgen dat de kinderen in hun eigen onderzoek op een hoger niveau uit kunnen komen. Tevens biedt dit de zekerheid dat alle kerndoelen voor wereldoriëntatie en de 21st century skills worden gedekt.

Blink Wereld blijft ook de drie losse vakken aanbieden. Je kunt zo wereldoriëntatie aanbieden op een manier die past bij de visie van jouw school. Daarnaast kun je tussen deze pakketten switchen wanneer je wilt. Blink Wereld biedt je dus maximale flexibiliteit, voor welke manier van werken je ook kiest. 

Lees meer over het nieuwe pakket

Reacties op dit bericht