Geschiedenis

 

 

Je ontvangt een email met verdere instructies.

Geschiedenis

Blink Wereld - geschiedenis (voorheen Eigentijds) is de eerste digitale lesmethode voor het basisonderwijs waarin het bereiken van de leerling het uitgangspunt is. In de lesmethode zijn de laatste inzichten uit hersenonderzoek verwerkt over hoe kinderen leren en zich optimaal ontwikkelen.

Blink Wereld - geschiedenis brengt geschiedenis dichtbij met spannende verhalen die je als leerkracht zelf voorleest of vertelt, en met platen op het digibord waarin je steeds nieuwe dingen ontdekt. De methode zuigt kinderen de geschiedenis in door de spannende verhalen en sprekende illustraties. Verschillende tijden worden bijna letterlijk ingeprent op het netvlies van de leerlingen. Ook de bijbehorende muziek, stemmen en geluiden helpen leerlingen om zich te verplaatsen in een andere tijd. Alsof Floris de Vijfde gisteren nog in zijn Muiderslot gevangen zat.

Tijdvakken

Door lesstof te integreren in een fascinerend verhaal met mooie illustraties kunnen leerlingen feiten en verbanden beter plaatsen en begrijpen. In Blink Wereld - geschiedenis ligt de focus daarom op de essentie van ieder tijdvak; de methode prent leerlingen bijna letterlijk een beeld in van de tien tijdvakken. Blink Wereld - geschiedenis overlaadt leerlingen dus niet met feiten, jaartallen en gebeurtenissen, maar creëert de kapstokken waaraan in het voortgezet onderwijs de verdieping kan worden opgehangen. Hiermee voldoet Blink Wereld - geschiedenis uiteraard aan de kerndoelen. In het thema-overzicht staat aan welke kerndoelen er per thema wordt gewerkt.

Onderzoekend en ontdekkend leren

Met de methodes van Blink Wereld gaan kinderen aan de hand van een vraaggestuurd lesmodel zelf ontdekken en onderzoeken. Bij geschiedenis staan er daarnaast nog vakspecifieke vaardigheden centraal. In de lessen leven kinderen zich in en leren ze kritisch te denken. Bijvoorbeeld door een brief te schrijven als soldaat in de Eerste Wereldoorlog, te ervaren hoe je kon overleven in de tijd van jagers en boeren, te voelen en ruiken het echt was in de Gouden Eeuw of voor wie zij zouden kiezen in de Koude Oorlog.

Alle 21st century skills komen op deze manier geïntegreerd aan bod in de lessen. 

Meer over 21st century skills

Prikkelende lesmethode

Kinderen zitten op het puntje van hun stoel met de spannende verhalen van Blink Wereld - geschiedenis. Samen met historici van Rijksuniversiteit Groningen, auteurs en ervaren verhalenvertellers hebben we de spannendste invalshoeken weten te vinden voor elk historisch onderwerp. En in combinatie met de prachtige illustraties van Emile Noordeloos en de toegevoegde geluidsfragmenten, zuigen we kinderen bijna letterlijk de geschiedenis in. Zonder afbreuk te doen aan de historische feiten: zelfs het forensisch rapport van Floris de Vijfde klopt!
Veel ideeën komen direct van de leerkrachten en leerlingen zelf, waardoor Blink Wereld - geschiedenis daadwerkelijk dichterbij komt en de geschiedenis tastbaarder maakt.