Structuur Blink Wereld - geïntegreerd

Met Blink Wereld - geïntegreerd werk je aan vijf thema's per jaar. Er zijn thema’s voor groep 5/6 en voor groep 7/8. Het ene jaar doe je dan pakket A met vijf thema’s en het volgende jaar doe je met pakket B vijf andere thema’s. De thema's bestaan uit minimaal twaalf lessen, maar je kunt deze basisroute uitbreiden tot twintig lessen per thema. Je besteedt dan vier tot zes weken aan een thema. De uren die je nu hebt voor de drie zaakvakken - twee tot drie lesuren per week - besteed je dan allemaal aan het betreffende thema. 

De toolbox met onderzoekskaarten, productkaarten en vaardighedenkaarten zet je in om het onderzoekproces te begeleiden. Hierop staan onder andere tips over het stellen van een goede onderzoeksvraag, het maken van een powerpointpresentatie maar ook hoe je goed kan samenwerken. 

Thema-overzicht

Dit is het thema-overzicht van Blink Wereld – geïntegreerd voor groep 5/6 en groep 7/8. Wil je in groep 3/4 ook aan de slag met met Blink Wereld - geïntegreerd, dan hebben wij twee pakketten voor je samengesteld uit ons huidig materiaal waarmee je aansluit op de pakketten voor groep 5/6 en groep 7/8.

Bekijk het schema inclusief groep 3/4

Zoals de thema’s er nu staan, met een voorstel voor de periodes wanneer je de thema’s kan doen, is ook zoals ze worden ontwikkeld. Dit schooljaar wordt gefaseerd pakket A ontwikkeld en schooljaar 2018-2019 wordt gefaseerd pakket B ontwikkeld. Daarna ben je als school vrij om zelf te beslissen wanneer je welke thema’s behandelt.

 

Opbouw thema's

De thema’s starten met een introductie van het thema, waarin de doelen en het gezamenlijke eindproduct aan bod komen. De intro bevat ook een aantal ‘triggers’ om de kinderen nieuwsgierig te maken en te bekijken wat ze aan voorkennis hebben. Vervolgens krijgen ze eerst een basis aan inhoud en vaardigheden geboden door middel van de geleide onderzoekslessen die je gezamenlijk met de hele klas doet. Daarna volgt de Test jezelf (wat weet ik nu al? wat vind ik interessant?) en gaan ze zelf aan de slag met hun eigen onderzoeksvraag. Ze doen onderzoek, ze maken een eigen product en ze werken samen toe naar de eindpresentatie. Elk thema eindigt met een evaluatie.

Kerndoelen

In de thema's van Blink Wereld worden de kerndoelen van 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' behandeld. De kerndoelen van Natuur en techniek, Ruimte en Tijd komen allemaal aan bod. Van Mens en Samenleving komen de kerndoelen 36, 38 en 39 aan bod, omdat die aansluiten bij thema’s die gaan over het ontdekken van de wereld. Hoe en waar deze kerndoelen in de twintig thema’s van Blink Wereld groep 5 tot en met 8 terugkomen, hebben we in een schema uitgewerkt. 

Bekijk het schema met de kerndoelen