Differentiatie

 

 

Je ontvangt een email met verdere instructies.

Differentiatie

Het lesmateriaal van de methodes van Blink Wereld is in de basis uitdagend voor alle leerlingen. Door de gekozen visuele aanpak, spannende invalshoeken en opdrachten zijn alle lessen een uitdaging voor leerlingen. Ook pluskinderen geven spontaan terug de lessen leuk en leerzaam te vinden.

Daarnaast zijn er zowel bij de vakgerichte als de geïntegreerde thema's verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.

Taalondersteuning

De visuele aanpak zorgt ervoor dat ook dyslectische en taalzwakke leerlingen uitstekend met de methodes van Blink Wereld kunnen werken. Daarnaast bevatten de werkbladen, logboeken en digitale leerlingomgeving taalondersteuning, zodat leerlingen niet vastlopen bij het zelfstandig maken van opdrachten. In deze 'woordenboekjes' worden niet te vermijden moeilijke woorden of belangrijke begrippen toegelicht.

Extra opdracht

Bij de lessen van de vakgerichte thema's is op ieder werkblad de laatste opdracht (opdracht E) voor snelle leerlingen. Deze opdracht maakt vaak gebruik van het bronnenboek en kan ook zelfstandig uitgevoerd worden. 

Eigen opdrachtserie voor plusleerlingen

Om plusleerlingen maximaal uit te dagen, is er een aparte opdrachtserie bij elk vakgericht thema en vanaf schooljaar 2018-2019 ook bij de geïntegreerde thema's. In deze opdrachtserie werken plusleerlingen meerdere lessen aan een of twee echt uitdagende opdrachten. We bieden plusleerlingen twee mogelijkheden:

  1. Meedoen met de basislessen, en daarnaast werken aan een eigen opdrachtserie. Dit is een optimale keuze voor plusleerlingen die ook in het basismateriaal voldoende uitdaging vinden.
  2. Tijdens de basislessen zelfstandig werken aan een eigen opdrachtserie. Dit is een optimale oplossing voor leerlingen die een bijzondere passie hebben voor een bepaald onderwerp waardoor ze al veel kennis hebben opgebouwd over het thema, of voor leerlingen die alleen maar even snel het leerblad en het bronnenboek hoeven door te nemen om de stof te begrijpen en onthouden.

Tip: Maak indien mogelijk een apart groepje van de plusleerlingen, en laat ze tijdens het lesuur in een aparte ruimte samen aan de opdrachtserie werken.

Bekijk hier de plusopdrachten en uitwerkingen van de opdrachten van het thema 'Het wonderlijke lichaam'.

Bij Blink Wereld - geïntegreerd krijgen pluskinderen deze extra uitdaging wanneer ze in het vrije onderzoeksgedeelte aan hun eigen onderzoek werken. Dit kunnen ze zo groot en uitgebreid aan pakken als zij willen of als jij als leerkracht met ze afspreekt.