Veelgestelde vragen

Bekijk onze veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met Onderwijssupport.

Bestellen lesmethode
Hoe lang loopt mijn licentie?

De methodes gaan uit van jaarlicenties. Dat betekent dat de school jaarlijks opnieuw betaalt. Een licentie voor 8 jaar afkopen is ook mogelijk: dan ontvang je over het totale bedrag van de digitale licentie 10% korting. Wanneer je de licentie niet wil verlengen, moet je dit uiterlijk 30 dagen voor de nieuwe betaaldatum schriftelijk of per e-mail laten weten.

Blink Wereld geïntegreerd
Hoe komen de 21st century skills aan bod in het lesmateriaal?

Bij de thema’s hebben we een vaardighedenbox met 21st century skillskaarten, onderzoekskaarten en productkaarten. Deze kaarten zet je als leerkracht met name in om het onderzoeksproces, stap 4, te begeleiden. Hierop staan tips over bijvoorbeeld het stellen van een goede onderzoeksvraag, het maken van een powerpointpresentatie maar ook hoe je goed kan samenwerken. De kinderen kunnen daarnaast ook zelf de kaarten inzetten als hulpmiddel bij hun onderzoek. Er staan ook links naar filmpjes en andere documenten bij waar kinderen nog meer informatie kunnen vinden.
In de geleide onderzoekslessen, stap 2, komen de 21st century skills geïntegreerd in de lessen aan bod. Soms ga je bijvoorbeeld informatie op internet opzoeken en soms werk je samen aan het beantwoorden van een opdracht of het doen van een proefje.

Welke toetsingsmogelijkheden zitten in het lesmateriaal?

Bij stap 3, de ‘Test jezelf’, bekijken de kinderen wat ze in de geleide onderzoeksvragen hebben ontdekt en wat ze kunnen gebruiken voor hun eigen onderzoek. Hiervoor bieden wij per thema opdrachtjes en vragen aan die je zelf kunt aanpassen en die je ook kunt inzetten als toets.
Ook het ‘product’ dat de kinderen uiteindelijk hebben gemaakt kan worden beoordeeld. Er wordt zo dus meer op vaardigheden getoetst dan alleen kennis. Voor deze producten geven we in de leerkrachten-handleiding voorbeelden aan m.b.t. hoe je de kinderen kunt beoordelen. Daarnaast kunnen de kinderen bij stap 6 zichzelf evalueren door middel van Rubrics die we aanbieden in het lesmateriaal.

Welke differentiatiemogelijkheden zijn er?

Je differentieert vooral in de ‘eigen onderzoeksfase’. De kinderen onderzoeken ieder op hun eigen niveau. De kinderen kiezen individueel of in groepjes eigen onderzoeksvragen. Je kunt als leerkracht ook onderzoeksvragen meegeven. Voorbeeldvragen vind je in de leerkrachtenhandleiding.
Om te differentieren kun je ook andere eisen stellen aan de leerlingen; andere eisen aan de producten die ze gaan opleveren.
De ‘geleide onderzoekslessen’, stap 2, bevatten extra opdrachten voor snelle leerlingen en taalondersteuning op het werkblad.

Kun je in combinatiegroepen of leerjaaroverstijgend werken?

Blink Wereld – geïntegreerd biedt een pakket van vijf thema’s per jaar. Er zijn in totaal tien thema’s voor groep 5/6 en tien thema’s voor groep 7/8. Het ene jaar doe je dan pakket A met vijf thema’s en het volgende jaar doe je met pakket B vijf andere thema’s.
Bij andere combinatiegroepen bepaal je met je team uit het pakket van alle thema’s welke thema’s je wanneer en met welke klassen doet. Je kunt dit ook bespreken met je begeleider vanuit Blink.

Komen in elk thema alle vakken aan bod?

Het ene thema heeft meer aspecten van aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het andere thema is bijvoorbeeld meer natuur en aardrijkskunde. Soms komen alle vakken in de thema’s aan bod. Dit verschilt per thema waardoor nooit gekunsteld alle vakken in een thema zitten.
De belangrijkste toponiemen komen in de thema’s aan bod. Daarnaast kunnen de kinderen via de online game TopoMaster alle 300 toponiemen oefenen.
Met alle thema’s en TopoMaster samen dek je alle kerndoelen van wereldoriëntatie, inclusief burgerschap.

Worden de kerndoelen in de geïntegreerde thema's gedekt?

De kennisbasis wordt geborgd in stap 2 van elk thema: de geleide onderzoekslessen. Die lessen zorgen er ook voor dat de kinderen in hun eigen onderzoek op een hoger niveau uit kunnen komen. Tevens biedt dit de zekerheid dat alle kerndoelen voor wereldoriëntatie worden gedekt. De 21st century skills komen ook in deze lessen aan bod, maar kunnen expliciet behandeld en uitgebreider geoefend worden bij stap 4: het vrije onderzoek.

Bekijk hier een overzicht van de kerndoelen en in welke thema’s ze aan bod komen.

Wordt geschiedenis chronologisch aangeboden in Blink Wereld – geïntegreerd?

In de geïntegreerde thema’s komt geschiedenis niet chronologisch aan bod, maar wordt per thema gekeken welke onderwerpen en tijdvak (of welke tijdvakken) daarbij horen. Daarnaast ben je gedurende het schooljaar flexibel om te kiezen welk thema je aan bod laat komen (mogelijk vanaf schooljaar 2019-2020).

Alle scholen die met Blink Wereld – geïntegreerd gaan werken, ontvangen als welkomstcadeau een set met vier tijdlijnen.  Gebruik deze tijdlijnen om aan te geven over welk tijdvak of tijdvakken een les gaat. Je kunt de leerlingen ook zelf afbeeldingen laten zoeken en deze koppelen aan de tijdlijn. Zo bouw je met je leerlingen een beeld op van de verschillende tijdvakken.

Wordt wereldoriëntatie in groep 3 en 4 ook geïntegreerd aangeboden?

Vanaf schooljaar 2019-2020 is er ook een geïntegreerd pakket voor groep 3/4 beschikbaar. Zelf doen en ontdekken staat centraal binnen deze thema’s. De thema’s bereiden voor op het geïntegreerde lesmateriaal voor groep 5 t/m 8. In vergelijking met groep 5-8 zijn de thema’s compacter en is het eigen onderzoek meer gestuurd. Wanneer je van groep 3 t/m 8 met de geïntegreerde lijn werkt is het mogelijk overkoepelend aan eenzelfde thema te werken. Klik hier voor meer informatie. 

 

Inhoud, niveau en lesomgeving
Wat is het blauwe bolletje dat ik rechtsonder in de lesomgeving zie?

Dit is je berichteninbox. Als je op het blauwe bolletje klikt, krijg je alle berichten te zien die wij jou via de lesomgeving hebben gestuurd en berichten waarop je hebt gereageerd. Dit kan uitleg over de lesomgeving zijn, een lestip, jouw feedback op een les of een vraag van jou aan onze klantenservice. Wanneer er een cijfertje bij het blauwe bolletje staat, betekent dit dat je een één of meerdere nieuwe berichten in je berichtenbox hebt.

Hoe wordt er getoetst?

De toetsingsmogelijkheden verschillen tussen de vakgerichte thema’s en geïntegreerde thema’s van Blink Wereld.

Blink Wereld – vakgericht:

Bij elk thema hoort een toets die aansluit bij de Cito-toets wereldoriëntatie. De toetsen bestaan uit tien meerkeuzevragen. Leerlingen kunnen zich voorbereiden op de toetsen aan de hand van een leerblad dat te vinden is in de lesomgeving. Daarnaast is de vijfde les van een thema van een ‘maakles’ die beoordeeld kan worden. Ze gaan bijvoorbeeld iets presenteren of een een ontwerp maken voor een diervriendelijk verblijf.

Blink Wereld – geïntegreerd:

Bij stap 3, de ‘Test jezelf’, bekijken de kinderen wat ze in de geleide onderzoeksvragen hebben ontdekt en wat ze kunnen gebruiken voor hun eigen onderzoek. Hiervoor bieden wij per thema opdrachtjes en vragen aan die je zelf kunt aanpassen en die je ook kunt inzetten als toets.
Ook het ‘product’ dat de kinderen uiteindelijk hebben gemaakt kan worden beoordeeld. Er wordt zo dus meer op vaardigheden getoetst dan alleen kennis. Voor deze producten geven we in de leerkrachten-handleiding voorbeelden aan m.b.t. hoe je de kinderen kunt beoordelen. Daarnaast kunnen de kinderen bij stap 6 zichzelf evalueren door middel van Rubrics die we aanbieden in het lesmateriaal.

Topografie:

De toetsen van Blink Wereld – aardrijkskunde bevatten ook topografievragen. Daarnaast zijn er aparte topografietoetsen, die horen bij de topografie-trainer TopoMaster. In TopoMaster worden de 300 CITO-toponiemen op een uitdagende wijze behandeld. Bij deze topografietrainer zijn ook de toetsen inbegrepen. Kinderen kunnen zowel thuis als op school met deze tool oefenen. Topomaster is inbegrepen in de licentie op Blink Wereld – aardrijkskunde en Blink Wereld – geïntegreerd maar is ook los te bestellen.

Hoe kan ik de werkbladen afdrukken vanuit de digibordomgeving?

De printbare werkbladen vind je in Blink Studio bij de bijbehorende les. Het beste kunnen de werkbladen in de gratis Adobe Reader worden geopend en afgedrukt (te downloaden via http://get.adobe.com/nl/reader/). Indien het afdrukken van de werkbladen direct vanuit de browser problemen oplevert, kun je het werkblad opslaan op je computer en de werkbladen vanuit het opgeslagen bestand printen.

In hoeverre komen naast kennis ook internetvaardigheden aan bod?

We laten leerlingen in onze methodes zelf onderzoeken en ontdekken. In plaats van tekstverklaring, gaan ze dus zelf op zoek en aan de slag met informatie verwerken. Ook via het internet. Vaardigheden als goed leren zoeken op internet, het kritisch beoordelen van bronnen en de essentie uit internetbronnen halen integreren we in de lessen. Maar ook het maken van digitale werkstukken waarbij leerlingen gebruik maken van video-, audio-, of fotomateriaal komt aan bod. De eerste keer dat zo’n vaardigheid in de les zit, kan de leerkracht er expliciet klassikaal aandacht aan besteden. Ook op het werkblad, dus als leerlingen zelf aan de slag gaan, benoemen de methodes dit soort vaardigheden.

Kan ik de projectthema’s ook gebruiken als ik niet op alle methodes van Blink Wereld - vakgericht een licentie heb?

Ja, dat is geen enkel probleem. Ook dan worden de projectthema’s aangeboden voor het leerjaar waarop jij een licentie hebt.

De thema’s zijn tevens beschikbaar met een licentie op Blink Wereld – geïntegreerd.

Lees meer over de projectthema’s.

Zijn de methodes van Blink Wereld volledig kerndoeldekkend?

Zowel de geïntegreerde thema’s van de vakgerichte thema’s dekken de kerndoelen. Bekijk hier de overzichten van de thema’s en bijbehorende kerndoelen:

Technische ondersteuning en digitale verwerking
Hoe kan ik inloggen in de lesomgeving van Blink Wereld (Blink Studio)?

Je kunt op twee manieren inloggen in Blink Studio:

 • Door naar Blink Studio te gaan, en hier in te loggen met je e-mailadres/wachtwoord óf door op de knop ‘Inloggen met Basispoort’ te klikken. Als je nog geen wachtwoord hebt, kun je die hier instellen.
 • Door in Basispoort of je netwerkomgeving (zoals MOO, ZuluConnect of COOL) in het menu Lesmateriaal op ‘Blink Wereld’ te klikken.

Voor het inloggen via Basispoort moet de koppeling met Basispoort door de beheerder zijn geactiveerd. Je leest hier hoe je dat moet doen.

Meer informatie over de werking van Blink Studio vind je op www.blink.nl/lesomgeving.

Ik kan niet meer inloggen bij Blink Studio, weet mijn wachtwoord niet meer, of wil een ander wachtwoord instellen.

Je kunt je wachtwoord opnieuw instellen via deze pagina.

Kun je na het opnieuw instellen alsnog niet inloggen? Neem dan contact met ons op via 073 – 85 000 22 of service.educatie@blink.nl.

Meer informatie over de werking van Blink Studio vind je op www.blink.nl/lesomgeving.

Wat zijn de systeemeisen voor de lesomgeving?

Digibordlessen op digiborden, touchscreens en schermen

De lesomgeving is te gebruiken op alle formaten en types digitale schoolborden, schermen en touchscreens. De lesomgeving laadt heel snel, maar een goede internetverbinding op de school blijft belangrijk.

 • De lessen worden het beste weergegeven op een schermverhouding van 16:9
 • Hoe hoger de resolutie, hoe beter de weergave.
 • Het digibord moet geluid kunnen afspelen.
 • De methode werkt via de internetbrowser. We adviseren de meest recente versie van Google Chrome, maar onderstaande versies werken ook:
  – Google Chrome, laatste vijf versies
  – Mozilla Firefox, laatste vijf versies
  – Microsoft Internet Explorer 11 of hoger
  – Microsoft Edge, laatste vijf versies
  – Safari 8 of hoger

Om met onze methodes te kunnen werken, moet het digibord of de touchscreen verbonden zijn met het internet. Afhankelijk van de schoolgrootte adviseren we om gebruik te maken van een snelle zakelijke breedbandverbinding. Een bekabeld netwerk (LAN) is sneller dan een draadloos netwerk, daarom heeft een LAN-verbinding de voorkeur

Leerlingomgeving op compters, laptops en tablets

Leerlingomgeving Blink Start (www.blink-start.nl) werkt op computers, laptops, Chromebooks en alle tablets. Ook voor de leerlingomgeving adviseren we wat betreft de browser de meest recente versie van Google Chrome te gebruiken.

Het is ook mogelijk om te werken met:

 • Google Chrome, laatste vijf versies
 • Mozilla Firefox, laatste vijf versies
 • Microsoft Internet Explorer 11 of hoger
 • Microsoft Edge, laatste vijf versies
 • Safari 8 of hoger

We adviseren daarnaast ook een schermresolutie van minimaal 1024 x 768 pixels. Bij kleinere schermresoluties kan het zijn dat er knoppen wegvallen op het scherm of dat niet alle tekst goed leesbaar is.

Je kunt controleren of je browser up-to-date is via de site https://www.whatismybrowser.com/.

Zijn de bronnenbladen ook in digitale vorm beschikbaar voor leerlingen?

Ja, leerlingen die digitaal werken kunnen in het werkblad het bijbehorende bronnenblad van een les openen.

Is het mogelijk om volledig digitaal met Blink Wereld te werken?

Volledig digitaal werken met Blink Wereld betekent dat leerlingen opdrachten en toetsen digitaal kunnen maken. Dit kan op tablet, laptop of pc. Als leerkracht kun je lesmateriaal klaar zetten per groep of per leerling. Nakijken gaat bij alle meerkeuzevragen volledig automatisch. In een aantal lessen zitten onderzoekjes of proefjes waarbij naast het digitale materiaal gebruik wordt gemaakt van fysieke materialen zoals knutselpapier, potloden, observatiebladen of andere benodigdheden om de opdracht uit te kunnen voeren.

Om leerlingen digitaal te laten verwerken, is het belangrijk dat de leerlingen een account hebben in leerlingomgeving Blink Start. Deze accounts worden automatisch aangemaakt als je koppeling met Basispoort hebt geactiveerd. Je kunt de leerlingaccounts ook handmatig aanmaken in de lesomgeving via beheer

Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie.

Wanneer we de lessen digitaal verwerken, kunnen we dan leerlingen en leerkrachten automatisch importeren vanuit het leerlingvolgsysteem?

Ja, dat kan. Er kan een koppeling worden gemaakt tussen Basispoort en onze lesomgeving Blink Studio.

Leerkrachten en leerlingen worden dan automatisch toegevoegd, en kunnen ook via Basispoort (of een gekoppelde netwerkomgeving zoals MOO, Skool, ZuluConnect, COOL, etc.) inloggen.

Via de Basispoortkoppeling kunnen er ook resultaten worden uitgewisseld met ParnasSys en Momento.

Meer informatie over de koppeling en hoe je die activeert, lees je hier.

Hoe kunnen leerlingen digitaal verwerken?

Leerlingen werken met de digitale werkbladen, toetsen en TopoMaster in de leerlingomgeving Blink Start.

Zij kunnen hier inloggen via Basispoort (indien de koppeling is geactiveerd), of met hun schoolcode, gebruikersnaam en wachtwoord. Er kan ook vanuit huis worden ingelogd op Blink Start.

Meer informatie over het digitaal werken met het lesmateriaal van Blink vind je op www.blink.nl/lesomgeving.

De resultaten van het leerlingwerk kunnen automatisch worden uitgewisseld met ParnasSys en Momento. Hoe deze koppeling kan worden geactiveerd lees je op www.blink.nl/basispoort-koppeling.

 

 

Kan de digitale verwerking van lessen volledig individueel plaatsvinden?

De digitale verwerking is geen vervanging van de klassikale lessen, maar is integraal onderdeel daarvan, net zoals wanneer met papieren werkbladen wordt gewerkt. Leerlingen kunnen na de les wel individueel onderdelen van de les terugkijken via de leerlingomgeving Blink Start, ook vanuit huis.

Als ik inlog in Blink Studio zie ik alleen proeflessen, terwijl mijn school wel een volledige licentie heeft. Hoe kan ik de volledige lessen zien?

Controleer of je bij de juiste school bent ingelogd in Blink Studio, door rechts boven in beeld op je naam te klikken.

Ben je bij de juiste school ingelogd, maar zie je niet de licenties die je school heeft? Neem dan contact op met de servicedesk van Blink (via de berichtenfunctie in de lesomgeving, service.educatie@blink.nl of 073 – 85 000 22) om te controleren of je licenties goed staan geregistreerd.

Zie je geen schoolnaam? Dan ben je met een proeflesaccount ingelogd. Vraag aan de beheerder op school of deze een account voor je wil aanmaken.

Ben je niet bij de juiste school ingelogd? Klik dan op wijzig school/locatie om bij de juiste school in te loggen.

Meer informatie over de werking van Blink Studio vind je op www.blink.nl/lesomgeving.

Wij hebben een licentie voor Blink Wereld. Hoe kan ik accounts voor collega’s en leerlingen aanmaken?

De beheerder van de lesomgeving Blink Studio kan dit in orde maken. Dat kan door een koppeling met Basispoort te maken, maar dit is ook handmatig te beheren.

Meer informatie over het koppelen met Basispoort óf het handmatig beheren vind je op www.blink.nl/basispoort-koppeling.

Meer informatie over de werking van Blink Studio in het algemeen vind je op www.blink.nl/lesomgeving.

Kunnen de leerlingen de lessen ook met Snappet verwerken?

Ja, de digitale, interactieve werkbladen van alle methodes zijn ook bruikbaar op de meeste tablets van Snappet. Sommige Snappets hebben een schermresolutie die lager is dan 1024 x 768 pixels. Bij kleinere schermresoluties kan het zijn dat er knoppen wegvallen op het scherm of dat niet alle tekst goed leesbaar is.

Om op Snappet met onze methodes te kunnen werken, moet je in de browserinstellingen van Snappet de toegang tot het internet inschakelen. Neem voor meer informatie of ondersteuning contact op met Snappet.

Kunnen de digitale werkbladen ook worden voorgelezen?

We hebben geen voorleesfunctie in de lesomgeving en de leerlingomgeving. Maar in veel webbrowsers is het tegenwoordig mogelijk een voorleesplugin te installeren, die het mogelijk maakt elke webpagina voor te lezen. Installeer in Chrome of Firefox bijvoorbeeld de plugin Read Aloud. Deze plugin is ook in staat de teksten van Blink Studio en Blink Start voor te lezen, wat bijvoorbeeld handig is bij het werken met Topomaster of voor dyslectische leerlingen.

>Instaleer plugin voor Chrome

>Instaleer plugin voor Firefox

Overig
Ik kan TopoMaster niet vinden.

Als je een licentie hebt op TopoMaster, Blink Wereld – aardrijkskunde of Blink Wereld – geïntegreerd, vind je TopoMaster in de lesomgeving in het startscherm met alle methodes. Klik daarop om naar de app, lessen, en toetsen te gaan. Leerlingen kunnen via hun account in Blink Start naar TopoMaster zodat jij dat voor ze hebt ingepland in Blink Studio.

Blink Wereld maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan je instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen