Veelgestelde vragen

Bekijk onze veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Bestellen lesmethode
Hoe lang loopt mijn licentie?

De methodes gaan uit van jaarlicenties. Dat betekent dat de school jaarlijks opnieuw betaalt. Een licentie voor 8 jaar afkopen is ook mogelijk: dan ontvang je over het totale bedrag van de digitale licentie 10% korting. Wanneer je de licentie niet wil verlengen, moet je dit uiterlijk 30 dagen voor de nieuwe betaaldatum schriftelijk of per e-mail laten weten.

Blink Wereld geïntegreerd
Hoe komen de 21st century skills aan bod in het lesmateriaal?

Bij de thema’s hebben we een vaardighedenbox met 21st century skillskaarten, onderzoekskaarten en productkaarten. Deze kaarten zet je als leerkracht met name in om het onderzoeksproces, stap 4, te begeleiden. Hierop staan tips over bijvoorbeeld het stellen van een goede onderzoeksvraag, het maken van een powerpointpresentatie maar ook hoe je goed kan samenwerken. De kinderen kunnen daarnaast ook zelf de kaarten inzetten als hulpmiddel bij hun onderzoek. Er staan ook links naar filmpjes en andere documenten bij waar kinderen nog meer informatie kunnen vinden.
In de geleide onderzoekslessen, stap 2, komen de 21st century skills geïntegreerd in de lessen aan bod. Soms ga je bijvoorbeeld informatie op internet opzoeken en soms werk je samen aan het beantwoorden van een opdracht of het doen van een proefje.

Welke toetsingsmogelijkheden zitten in het lesmateriaal?

Bij stap 3, de ‘Test jezelf’, bekijken de kinderen wat ze in de geleide onderzoeksvragen hebben ontdekt en wat ze kunnen gebruiken voor hun eigen onderzoek. Hiervoor bieden wij per thema opdrachtjes en vragen aan die je zelf kunt aanpassen en die je ook kunt inzetten als toets.
Ook het ‘product’ dat de kinderen uiteindelijk hebben gemaakt kan worden beoordeeld. Er wordt zo dus meer op vaardigheden getoetst dan alleen kennis. Voor deze producten geven we in de leerkrachten-handleiding voorbeelden aan m.b.t. hoe je de kinderen kunt beoordelen. Daarnaast kunnen de kinderen bij stap 6 zichzelf evalueren door middel van Rubrics die we aanbieden in het lesmateriaal.

Welke differentiatiemogelijkheden zijn er?

Je differentieert vooral in de ‘eigen onderzoeksfase’. De kinderen onderzoeken ieder op hun eigen niveau. De kinderen kiezen individueel of in groepjes eigen onderzoeksvragen. Je kunt als leerkracht ook onderzoeksvragen meegeven. Voorbeeldvragen vind je in de leerkrachtenhandleiding.
Om te differentieren kun je ook andere eisen stellen aan de leerlingen; andere eisen aan de producten die ze gaan opleveren.
De ‘geleide onderzoekslessen’, stap 2, bevatten extra opdrachten voor snelle leerlingen en taalondersteuning op het werkblad.

Kun je in combinatiegroepen of leerjaaroverstijgend werken?

Blink Wereld – geïntegreerd biedt een pakket van vijf thema’s per jaar. Er zijn in totaal tien thema’s voor groep 5/6 en tien thema’s voor groep 7/8. Het ene jaar doe je dan pakket A met vijf thema’s en het volgende jaar doe je met pakket B vijf andere thema’s.
Bij andere combinatiegroepen bepaal je met je team uit het pakket van alle thema’s welke thema’s je wanneer en met welke klassen doet. Je kunt dit ook bespreken met je begeleider vanuit Blink.

Komen in elk thema alle vakken aan bod?

Het ene thema heeft meer aspecten van aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het andere thema is bijvoorbeeld meer natuur en aardrijkskunde. Soms komen alle vakken in de thema’s aan bod. Dit verschilt per thema waardoor nooit gekunsteld alle vakken in een thema zitten.
De belangrijkste toponiemen komen in de thema’s aan bod. Daarnaast kunnen de kinderen via de online game TopoMaster alle 300 toponiemen oefenen.
Met alle thema’s en TopoMaster samen dek je alle kerndoelen van wereldoriëntatie, inclusief burgerschap.

Worden de kerndoelen in de geïntegreerde thema's gedekt?

De kennisbasis wordt geborgd in stap 2 van elk thema: de geleide onderzoekslessen. Die lessen zorgen er ook voor dat de kinderen in hun eigen onderzoek op een hoger niveau uit kunnen komen. Tevens biedt dit de zekerheid dat alle kerndoelen voor wereldoriëntatie worden gedekt. De 21st century skills komen ook in deze lessen aan bod, maar kunnen expliciet behandeld en uitgebreider geoefend worden bij stap 4: het vrije onderzoek.

Bekijk hier een overzicht van de kerndoelen en in welke thema’s ze aan bod komen.

Wordt geschiedenis chronologisch aangeboden in Blink Wereld – geïntegreerd?

In de geïntegreerde thema’s komt geschiedenis niet chronologisch aan bod, maar wordt per thema gekeken welke onderwerpen en tijdvak (of welke tijdvakken) daarbij horen. Daarnaast ben je gedurende het schooljaar flexibel om te kiezen welk thema je aan bod laat komen (mogelijk vanaf schooljaar 2019-2020).

Alle scholen die met Blink Wereld – geïntegreerd gaan werken, ontvangen als welkomstcadeau een set met vier tijdlijnen.  Gebruik deze tijdlijnen om aan te geven over welk tijdvak of tijdvakken een les gaat. Je kunt de leerlingen ook zelf afbeeldingen laten zoeken en deze koppelen aan de tijdlijn. Zo bouw je met je leerlingen een beeld op van de verschillende tijdvakken.

Wordt wereldoriëntatie in groep 3 en 4 ook geïntegreerd aangeboden?

Het huidige pakket met thema’s voor groep 3 en 4 is in eerste instantie ontwikkeld als voorbereiding op de vakgerichte thema’s van Blink Wereld. Zelf doen en ontdekken staat centraal binnen deze thema’s.  De losse vakken zijn per thema wel herkenbaar maar worden niet expliciet benoemd.

Als je werkt met de geïntegreerde thema’s van Blink Wereld kun je de thema’s in een andere volgorde geven zodat ze logisch aansluiten op de thema’s voor groep 5/6 en groep 7/8 van Blink Wereld – geïntegreerd. In deze volgorde kun je ze ook goed inzetten in een combinatiegroep 3/4.

Vanaf schooljaar 2019-2020 is er ook een geïntegreerd pakket voor groep 3/4 beschikbaar.

Wat is de verschijnplanning van Blink Wereld - geïntegreerd?

Pakket A – bestaande uit vijf thema’s voor groep 5/6 en vijf thema’s voor groep 7/8 – is volledig voor je beschikbaar. Per jaar werk je aan vijf thema’s.

Pakket B – ook bestaande uit vijf thema’s voor groep 5/6 en vijf thema’s voor groep 7/8 – wordt in schooljaar 2018-2019 gefaseerd gepubliceerd.
In april 2019 zijn dan de tien thema’s voor groep 5/6 en de tien thema’s voor groep 7/8 compleet. Vanaf dan ben je flexibel in welk thema je wanneer inzet.

Bekijk hier welke thema’s op welke datum in schooljaar 2018-2019 verschijnen.

Inhoud, niveau en lesomgeving
Wat is het blauwe bolletje dat ik rechtsonder in de lesomgeving zie?

Dit is je berichteninbox. Als je op het blauwe bolletje klikt, krijg je alle berichten te zien die wij jou via de lesomgeving hebben gestuurd en berichten waarop je hebt gereageerd. Dit kan uitleg over de lesomgeving zijn, een lestip, jouw feedback op een les of een vraag van jou aan onze klantenservice. Wanneer er een cijfertje bij het blauwe bolletje staat, betekent dit dat je een één of meerdere nieuwe berichten in je berichtenbox hebt.

Hoe wordt er getoetst?

De toetsingsmogelijkheden verschillen tussen de vakgerichte thema’s en geïntegreerde thema’s van Blink Wereld.

Blink Wereld – vakgericht:

Bij elk thema hoort een toets die aansluit bij de Cito-toets wereldoriëntatie. De toetsen bestaan uit tien meerkeuzevragen. Leerlingen kunnen zich voorbereiden op de toetsen aan de hand van een leerblad dat te vinden is in de lesomgeving. Daarnaast is de vijfde les van een thema van een ‘maakles’ die beoordeeld kan worden. Ze gaan bijvoorbeeld iets presenteren of een een ontwerp maken voor een diervriendelijk verblijf.

Blink Wereld – geïntegreerd:

Bij stap 3, de ‘Test jezelf’, bekijken de kinderen wat ze in de geleide onderzoeksvragen hebben ontdekt en wat ze kunnen gebruiken voor hun eigen onderzoek. Hiervoor bieden wij per thema opdrachtjes en vragen aan die je zelf kunt aanpassen en die je ook kunt inzetten als toets.
Ook het ‘product’ dat de kinderen uiteindelijk hebben gemaakt kan worden beoordeeld. Er wordt zo dus meer op vaardigheden getoetst dan alleen kennis. Voor deze producten geven we in de leerkrachten-handleiding voorbeelden aan m.b.t. hoe je de kinderen kunt beoordelen. Daarnaast kunnen de kinderen bij stap 6 zichzelf evalueren door middel van Rubrics die we aanbieden in het lesmateriaal.

Topografie:

De toetsen van Blink Wereld – aardrijkskunde bevatten ook topografievragen. Daarnaast zijn er aparte topografietoetsen, die horen bij de topografie-trainer TopoMaster. In TopoMaster worden de 300 CITO-toponiemen op een uitdagende wijze behandeld. Bij deze topografietrainer zijn ook de toetsen inbegrepen. Kinderen kunnen zowel thuis als op school met deze tool oefenen. Topomaster is inbegrepen in de licentie op Blink Wereld – aardrijkskunde en Blink Wereld – geïntegreerd maar is ook los te bestellen.

Hoe kan ik de werkbladen afdrukken vanuit de digibordomgeving?

De printbare werkbladen vind je in Blink Studio bij de bijbehorende les. Het beste kunnen de werkbladen in de gratis Adobe Reader worden geopend en afgedrukt (te downloaden via http://get.adobe.com/nl/reader/). Indien het afdrukken van de werkbladen direct vanuit de browser problemen oplevert, kun je het werkblad opslaan op je computer en de werkbladen vanuit het opgeslagen bestand printen.

In hoeverre komen naast kennis ook internetvaardigheden aan bod?

We laten leerlingen in onze methodes zelf onderzoeken en ontdekken. In plaats van tekstverklaring, gaan ze dus zelf op zoek en aan de slag met informatie verwerken. Ook via het internet. Vaardigheden als goed leren zoeken op internet, het kritisch beoordelen van bronnen en de essentie uit internetbronnen halen integreren we in de lessen. Maar ook het maken van digitale werkstukken waarbij leerlingen gebruik maken van video-, audio-, of fotomateriaal komt aan bod. De eerste keer dat zo’n vaardigheid in de les zit, kan de leerkracht er expliciet klassikaal aandacht aan besteden. Ook op het werkblad, dus als leerlingen zelf aan de slag gaan, benoemen de methodes dit soort vaardigheden.

Kan ik de projectthema’s ook gebruiken als ik niet op alle methodes van Blink Wereld - vakgericht een licentie heb?

Ja, dat is geen enkel probleem. Ook dan worden de projectthema’s aangeboden voor het leerjaar waarop jij een licentie hebt.

De thema’s zijn tevens beschikbaar met een licentie op Blink Wereld – geïntegreerd.

Lees meer over de projectthema’s.

Zijn de methodes van Blink Wereld volledig kerndoeldekkend?

Zowel de geïntegreerde thema’s van de vakgerichte thema’s dekken de kerndoelen. Bekijk hier de overzichten van de thema’s en bijbehorende kerndoelen:

Technische ondersteuning
Ik krijg de melding Gebruikersnaam en/of wachtwoord onjuist als ik probeer in te loggen in Blink Studio.

Controleer of je de juiste combinatie van inloggegevens gebruikt. Als je het juiste e-mailadres gebruikt om in te loggen maar het wachtwoord niet meer weet, klik dan op ‘Nieuw wachtwoord aanmaken’ om een nieuw wachtwoord aan te vragen. Neem contact met ons op via service.educatie@blink.nl, 073 – 85 000 22 of via het contactformulier van deze site, als je daarna nog steeds niet kunt inloggen.

Ik heb bij de eerste keer inloggen op ‘nieuw wachtwoord aanmaken’ geklikt, maar geen e-mail met een wachtwoord ontvangen.

Wanneer je op de knop ‘nieuw wachtwoord aanmaken’ hebt geklikt, ontvang je een mail met daarin in een link. Als je op die link klikt, ga je naar een pagina om zelf een wachtwoord aan te maken. Je krijgt in de mail dus geen nieuw wachtwoord.

Heb je de e-mail met de link ook niet ontvangen, kijk dan even in de spam of ongewenste e-mail. Vind je de mail daar ook niet, neem dan contact op met ons op via 073-85 000 22 of service.educatie@blink.nl.

Wat zijn de systeemeisen voor de lesomgeving?

Digibordlessen op digiborden, touchscreens en schermen

De lesomgeving is te gebruiken op alle formaten en types digitale schoolborden, schermen en touchscreens. De lesomgeving laadt heel snel, maar een goede internetverbinding op de school blijft belangrijk.

 • De lessen worden het beste weergegeven op een schermverhouding van 16:9
 • Hoe hoger de resolutie, hoe beter de weergave.
 • Het digibord moet geluid kunnen afspelen.
 • De methode werkt via de internetbrowser. We adviseren de meest recente versie van Google Chrome, maar onderstaande versies werken ook:
  – Google Chrome, laatste vijf versies
  – Mozilla Firefox, laatste vijf versies
  – Microsoft Internet Explorer 11 of hoger
  – Microsoft Edge, laatste vijf versies
  – Safari 8 of hoger

Om met onze methodes te kunnen werken, moet het digibord of de touchscreen verbonden zijn met het internet. Afhankelijk van de schoolgrootte adviseren we om gebruik te maken van een snelle zakelijke breedbandverbinding. Een bekabeld netwerk (LAN) is sneller dan een draadloos netwerk, daarom heeft een LAN-verbinding de voorkeur

Leerlingomgeving op compters, laptops en tablets

Leerlingomgeving Blink Start (www.blink-start.nl) werkt op computers, laptops, Chromebooks en alle tablets. Ook voor de leerlingomgeving adviseren we wat betreft de browser de meest recente versie van Google Chrome te gebruiken.

Het is ook mogelijk om te werken met:

 • Google Chrome, laatste vijf versies
 • Mozilla Firefox, laatste vijf versies
 • Microsoft Internet Explorer 11 of hoger
 • Microsoft Edge, laatste vijf versies
 • Safari 8 of hoger

We adviseren daarnaast ook een schermresolutie van minimaal 1024 x 768 pixels. Bij kleinere schermresoluties kan het zijn dat er knoppen wegvallen op het scherm of dat niet alle tekst goed leesbaar is.

Je kunt controleren of je browser up-to-date is via de site http://www.whatbrowser.org/.

Zijn de bronnenbladen ook in digitale vorm beschikbaar voor leerlingen?

Ja, leerlingen die digitaal werken kunnen in het werkblad het bijbehorende bronnenblad van een les openen.

Wanneer we de lessen digitaal verwerken, kunnen we dan leerlingen en leerkrachten automatisch importeren vanuit het leerlingvolgsysteem?

Het automatisch importeren van leerkrachten en leerlingen kan op twee manieren. Door de koppeling met Basispoort te activeren worden leerkrachten en leerlingen automatisch geïmporteerd in de lesomgeving Blink Studio. De koppeling activeer je als volgt:

 1. Log in bij Basispoort, ga naar beheer en naar uitgeverijen. Vink Blink aan om ons toestemming te geven om schoolgegevens op te halen.
 2. Log in bij Blink Studio en ga naar beheer en klik op keuze maken. Kies daarna voor de koppeling met Basispoort.
 3. Voer daarna de brincode van de school in en klik op test de koppeling.
 4. Als de test van de koppeling is geslaagd, kun je de koppeling met Basispoort activeren.
 5. Leerkrachten en leerlingen worden nu automatisch geïmporteerd in onze lesomgeving waarna zij via Basispoort kunnen inloggen bij de methodes van Blink waarop de school een licentie heeft.

Daarnaast kun je leerkrachten en leerlingen ook handmatig invoeren wanneer je niet automatisch importeert. Dit doet de beheerder (meestal ict-coördinator van de school) in Blink Studio bij Beheer. Importeren via excelbestanden of EDEX-bestanden kan niet.

Hoe kunnen leerlingen digitaal verwerken?

De beheerder kan door in Blink Studio rechtsboven op de eigen naam te klikken, naar ‘Beheer’ gaan en daar leerlingaccounts beheren en koppelen aan leerkrachten. De leerkrachten kunnen vervolgens lesmateriaal voor leerlingen inplannen en nakijken. De interactieve, digitale werkbladen (voor tablet, laptop of computer) kunnen leerlingen vinden door in te loggen op Blink Start. Leerlingen loggen in met hun voornaam + de eerste letter van hun achternaam en vervolgens met een wachtwoord dat bestaat uit drie eenlettergrepige woorden. Deze wachtwoorden vind je leerkracht ook bij ‘Beheer’. De eerste keer dat ze op een device inloggen, vullen ze ook de schoolcode in.

De leerkracht kan een uitdraai maken van de inloggegevens van de leerlingen.

Als je de koppeling met Basispoort hebt geactiveerd, worden de leerlingen automatisch ingeladen in Blink Studio. De leerlingen kunnen dan ook via de leerlingomgeving van Basispoort inloggen.

Kan de digitale verwerking van lessen volledig individueel plaatsvinden?

De digitale verwerking is geen vervanging van de klassikale lessen, maar is integraal onderdeel daarvan, net zoals wanneer met papieren werkbladen wordt gewerkt. Leerlingen kunnen na de les wel individueel onderdelen van de les terugkijken via de leerlingomgeving Blink Start, ook vanuit huis.

Is het mogelijk om volledig digitaal met Blink Wereld te werken?

Volledig digitaal werken met Blink Wereld betekent dat leerlingen opdrachten en toetsen digitaal kunnen maken. Dit kan op tablet, laptop of pc. Als leerkracht kun je lesmateriaal klaar zetten per groep of per leerling. Nakijken gaat bij alle meerkeuzevragen volledig automatisch. In een aantal lessen zitten onderzoekjes of proefjes waarbij naast het digitale materiaal gebruik wordt gemaakt van fysieke materialen zoals knutselpapier, potloden, observatiebladen of andere benodigdheden om de opdracht uit te kunnen voeren.

Om leerlingen digitaal te laten verwerken, is het belangrijk dat de leerlingen een account hebben in leerlingomgeving Blink Start. Deze accounts worden automatisch aangemaakt als je koppeling met Basispoort hebt geactiveerd. Je kunt de leerlingaccounts ook handmatig aanmaken in de lesomgeving via beheer

Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie.

Kunnen de leerlingen de lessen ook met Snappet verwerken?

Ja, de digitale, interactieve werkbladen van alle methodes zijn ook bruikbaar op de meeste tablets van Snappet. Sommige Snappets hebben een schermresolutie die lager is dan 1024 x 768 pixels. Bij kleinere schermresoluties kan het zijn dat er knoppen wegvallen op het scherm of dat niet alle tekst goed leesbaar is.

Om op Snappet met onze methodes te kunnen werken, moet je in de browserinstellingen van Snappet de toegang tot het internet inschakelen. Neem voor meer informatie of ondersteuning contact op met Snappet.

Overig
Ik kan TopoMaster niet vinden.

Als je een licentie hebt op TopoMaster, Blink Wereld – aardrijkskunde of Blink Wereld – geïntegreerd, vind je TopoMaster in de lesomgeving in het startscherm met alle methodes. Klik daarop om naar de app, lessen, en toetsen te gaan. Leerlingen kunnen via hun account in Blink Start naar TopoMaster zodat jij dat voor ze hebt ingepland in Blink Studio.

Hoe kan ik via Basispoort bij de methodes van Blink?

De beheerder van Blink Studio van jouw school (vaak de ict-coördinator) kan de koppeling tussen Duuk en Basispoort activeren. Door deze koppeling is het niet meer nodig om leerkrachten en leerlingen in Blink Studio te importeren. Dit gebeurt dan dagelijks automatisch via Basispoort en vanaf dat moment log je in via Basispoort. Ook de leerlingen kunnen via Basispoort inloggen. Als zij thuis in Blink Start willen, kan dat nog steeds via Blink Start. Hun inloggegevens vind je onder het tabblad Beheer in Blink Studio. Er kan ook van de Basispoort-thuisinlog gebruik worden gemaakt.

 1. Log in bij Basispoort, ga naar beheer en naar uitgeverijen. Vink Blink aan om ons toestemming te geven om schoolgegevens op te halen.
 2. Log in bij Blink Studio en ga naar beheer en klik op keuze maken. Kies daarna voor de koppeling met Basispoort.
 3. Voer daarna de brincode van de school in en klik op test de koppeling.
 4. Als de test van de koppeling is geslaagd, kun je de koppeling met Basispoort activeren.
 5. Leerkrachten en leerlingen worden nu automatisch geïmporteerd in onze lesomgeving waarna zij via Basispoort kunnen inloggen bij de methodes van Blink waarop de school een licentie heeft.
Is het mogelijk om mijn wachtwoord voor Blink Studio te wijzigen?

Ja, dat kan. Ga naar studio.blink.nl (even uitloggen als je in de lesomgeving bent), en klik vervolgens op Account activeren/wachtwoord vergeten. Je krijgt dan een e-mail met een link om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Ik ben mijn inloggegevens van Blink Studio kwijt, kan ik deze opnieuw aanvragen?

Je gebruikersnaam is je e-mailadres. Je kunt een nieuw wachtwoord aanvragen via de link ´Wachtwoord vergeten´ als je naar Blink Studio gaat. Je ontvangt dan een e-mail met een link naar een pagina om je wachtwoord aan te passen. Ben je je gebruikersnaam én wachtwoord kwijt, neem dan contact op met de klantenservice via service.educatie@blink.nl, 073 85 000 22 of het contactformulier.

Als ik inlog in Blink Studio zie ik alleen proeflessen, terwijl mijn school wel een volledige licentie heeft. Hoe kan ik de volledige lessen zien?

Het kan soms voorkomen dat een oude registratie voor de proeflessen nog actief is, waardoor er niet correct toegang wordt verleend tot de lessen. Dit is snel en eenvoudig op te lossen door contact op te nemen met de klantenservice van Blink Educatie via service.educatie@blink.nl, 073 – 85 000 22 of het contactformulier van deze site.

Kan de beheerder nieuwe leerkrachten toevoegen?

Als je een koppeling met Basispoort hebt, gebeurt dit automatisch. Eens per 24 uur worden de gegevens in Blink Studio geüpdatet met de gegevens in Basispoort. Nieuwe leerkrachten en leerlingen staan dan vervolgens in lesomgeving Blink Studio.

Als je geen koppeling met Basispoort hebt, kun je de leerkrachten en leerlingen handmatig toevoegen via Beheer in Blink Studio. Dit doet de beheerder van de school (meestal de ict-coördinator).

Blink Wereld maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan je instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen